Café Forum, Maastricht

Registreer uw aanwezigheid hier / Register your presence here

Naam / Name

Telefoon / Telephone

and/or E-mail

Tafel / Table

Ik verklaar dat ik voldoe aan de door de overheid gestelde voorwaarden voor bezoek aan Horeca-gelegenheden. Meer info & Controlevragen

Uw gegevens worden 2 weken bewaard voor eventueel bron- en contactonderzoek ivm Corona


I declare that i meet the Dutch Corona-guidelines for visiting public venues. More info & control questions

Your data will be stored 2 weeks for potential source&contact inquiry due to Covid-19